Apzinātās publikācijas „Atpūta” 1936.g. 18.XI.

„Latgales vēstnesis” 1936.g.2.X.

„Novadnieks” 1991.g.13.08.

TV raidījums 1993.g. „Represētie valstsvīri”

„Es viņu pazīstu”

„Aizvestie”

R.Treijs „Latvijas valsts un tās vīri” 1998.g.

H.Strods, V.Veremjevs „Latvijas pilsoņu martiroloģija Vjatlagā 1938.-1956.” 2006.g.

Ē. Jēkabsons, V.Ščerbinskis „Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā”

„Mājas viesis” 2002.g.14.VI.

„Lauku Avīze” 2002.g.25.VII.

A.Rancāne „Iezīmēti Daugavpilī” 2010.g.

„Novadnieks” 2011.g.14.VI.

„Novadnieks” 2011.g.11.XI.

„Novadnieks” 2012.g.3XII.

„Latvijas Avīze” 2013.g.17.VI.

„Latvijas Avīze” 2012.g.10.IV.

Wikipedia

„Latgales laiks” 2012.g.5.IV.

V.Berdinskihs „Latvieši Vjatlagā”

„Naš gorod” 2017.g.6.IV.

„Latgales laiks” 2017.g.6.IV.

G. Barkovska „Gadsimts atmiņu virpulī” 2017.g.

TV raidījums "Dienas personība" 2017.g.11.IV.

Žurnāls "Patiesā Dzīve" 2018.g.27.aprīlis

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs – “Tūkstoš atmiņu sirdī dzeļ” 2021.g.

www.Daugavpils.lv – Daugavpils Kultūras pārvalde -Kultūras ziņas – “Jānim Volontam – 140” 08.04.2022

“Latgales laiks” 26.08.2022