Jānis Volonts dzimis 1882.gada 8.aprīlī Preiļu pagasta „Cišos” zemnieku Antona un Teklas 5 bērnu ģimenē, viņam bija divi brāļi Donāts, Justīns un divas māsas Anna un Tekla. Beidzis Preiļu pagastskolu un pēc Ludzas apriņķa skolas beigšanas studēja Pēterburgā Pobedinska augstākajos komerczinību kursos, un bija pirmais latgalietis, kas bija ieguvis augstāko komerczinātņu izglītību.Šis foto ir uzņemts Pēterburgā ap 1903. gadu kopā ar brāli Donātu (kreisajā pusē) un māsu Teklu. Pēterburgā J.Volonts apprecējās ar Alvīni Gopi (Goppi). Viņu ģimenē 1912.gadā. piedzima dēls Aleksandrs, bet 1914.gadā meita Adele. Tas bija Pirmā pasaules kara laiks, J.Volonta sieva Alvīne kopa ievainotos un slimos karavīrus hospitālī, kur saslima ar tīfu un drīz pēc meitas piedzimšanas nomira.Vienīgā saglabājusies Alvīnes Gopes fotogrāfija1913.gadā Jānis Volonts ar dēlu Aleksandru.

Otrreiz precējies 1917.gada februārī ar Mariju Ņečajevu. Viņu ģimenē 1920.gadā piedzima meita Margarita.

1922.gadā J.Volonts ar ģimeni atgriezās Latvijā un apmetās uz dzīvi Daugavpilī. Jau tā paša gada novembrī viņš tiek ievēlēts par Daugavpils pilsētas valdes locekli, bet no 1923.gada līdz 1937.gada beigām nepārtraukti ievēlēts par Daugavpils pilsētas galvu.

Brālis Justīns saimniekoja dzimtas mājās “Anspoki”, kur bieži viesojās Jānis un vasaras pavadīja bērni.Pirmajā rindā - brālis Justīns ar sievu Stefaniju, Jānis, otrā rindā Justīns, Helēna, Aleksandrs, Regīna, Adele, Lūcija
No 1938.gada janvāra –Tautas labklājības ministrs. Pēc Latvijas okupācijas 1940.gada jūnijā no amata tika atstādināts.Foto 1940. gads

1941.gadā 14. jūnijā izsūtīts no Rīgas kopā ar meitām un brāļa Justīna meitu Regīnu.Pēdējā fotogrāfija no personīgās lietas izsūtījumā.

Jānis Volonts miris ieslodzījumā Vjatlagā 1943. gada 16.martā.

Jaunākā meita Margarita izsūtījumā Tomskas apgabalā nomira 1949.gada 25.decembrī.

Dēls Aleksandrs ar sievu Jūliju emigrēja vispirms uz Vāciju, bet pēc tam uz ASV. Mira 1998gadā , ASV. Meita Adele atgriezās no izsūtījuma Sibīrijā un ar ģimeni apmetās uz dzīvi Rīgā. Mira 2010.gadā Rīgā.