Sabiedriskais darbs

- bija viens no Latgaliešu palīdzības biedrības karā cietušajiem dibinātājiem (1917.g. marts) Pēterburgā un ilgus gadus šīs biedrības sekretārs

- I pasaules kara laikā darbojies Latviešu bēgļu apgādāšanas Centrālajā komitejā Pēterburgā

- Latvijas bankas Latgales nodaļas Diskonta komisijas loceklis- Tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis

- Nacionālās celtniecības komitejas loceklis

- Latvijas pilsētu savienības valdes loceklis

- Augstākās izglītības veicināšanas b-bas Padomes loceklis

- Daugavpils apriņķa krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs

- Latgales Lauksaimniecības biedrību savienības valdes loceklis

- Daugavpils Latviešu biedrības vicepriekšsēdētājs

- Vladislava Rubuļa piemiņas fonda priekšsēdētājs

- Franča Trasuna piemiņas fonda valdes loceklis

- Latgales patronāta biedrības biedrs

- Kultūras biedrības „Saule” valdes loceklis

- Latvijas – Polijas tuvināšanās b-bas Daugavpils nodaļas valdes loceklis

- Uzvaras laukuma izbūves komitejas loceklis

- Pieminekļa Rēzeknē „Vienoti Latvijai” komitejas loceklis

- B-bas „Latgales centrālais muzejs „loceklis

- un vēl citu sabiedrisko un saimniecisko organizāciju loceklis.

Apbalvojumi

Par neatlaidību, enerģisku darbu, pienākumu apzinīgu pildīšanu, augstu vērtējot darbu valsts un sabiedrības labā, Jānis Volonts apbalvots ar

- I šķiras Atzinības krustu 1938.gadā,

- IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 1928.gadā,

- Polonia Restituta ordeņa Virsnieka krustu 1933.gadā- Aizsargu Nopelnu krustu,

- Latvijas Skautu centrālās organizācijas goda zīmi 1931.gadā,- goda zīmi „Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā” 1933.gadā

- u.c. goda zīmēm.

Partijas piederība

1926.-1928.g. bija Latgales demokrātu partijas centrālās komitejas loceklis (1924.g. piedalījās partijas dibināšanā).

Latgales demokrātisko zemnieku partijas centrālās komitejas loceklis

Latgales zemnieku progresīvās apvienības centrālās komitejas valdes loceklis

Kristīgo zemnieku un katoļu partijas loceklis.